Klapperstensfältet

Klapperstensfältet - vågor av block skapade av vågor av vatten

Här kan ni stå vid den forntida Östersjöns strand och blickar ut mot ett det som en gång var ett stormigt hav som skapat dessa stenvallar som kallas klapperstensfält.

De bildades av vågor i strandens svallzon och har sedan genom landhöjningen höjts över nuvarande havsnivå. Klappervallar på allt lägre nivå i sluttningen visar på hur terrängen successivt höjts ur havet och hur stranden därmed har förskjutits neråt i sluttningen. Klapperstensfälten saknar vegetation eftersom ingen finjord, som rötterna kan få fäste i, finns mellan stenarna. Stenlagret i stenfälten kan vara flera meter mäktiga.

Rönnåsens läge, som gräns mellan norrlandsterrängen och slättlandet, har gjort att havets vågor har haft möjlighet att bearbeta terrängen såväl norrifrån som från öster och söder. Vågornas enorma kraft har sköljt ur och förflyttat jordmassor och bildat dessa vallar av sten och block. Ursprungligen låg morän på platsen, den jordart som inlandsisen lämnade efter sig.

God tillgänlghet genom stigar och ramp till den fina utsiktsplatsen.

På bilden intill så kan ni se att nya strandvallar succesivt har bildats i sluttningen nedanför Rönnåsstugan, allteftersom landet höjdes.

Visste du att:
• Klappersten är stenar och block som fått sin rundade form genom rullning och nötning mot varandra till följd av havsvågor eller strömmande och forsande vatten.
• Ordet "klapper" härrör från det klapprande ljud som uppstår när stenarna slår mot varandra då de översköljs av vågorna.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK